• Ổn Áp Lioa DRII- 15KVA

  -0%

  Ổn Áp Lioa DRII- 15KVA

  Tư vấn bán hàng:1900 1266

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Ổn Áp Lioa DRII - 10000

  -0%

  Ổn Áp Lioa DRII - 10000

  -Điện áp vào: 50V ~ 250V -Điện áp ra: 100V-110V  - 220V  -Tần số: 49 ~ 62Hz -Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s; 500VA - 10.000 -VA; 0,8s ÷ 2s -Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C -Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều -Kiểu dáng: Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước -Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V -Độ bền điện: Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút
  Tư vấn bán hàng:1900 1266

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Ổn Áp Lioa DRII - 7500

  -0%

  Ổn Áp Lioa DRII - 7500

  -Điện áp vào: 50V ~ 250V -Điện áp ra: 100V  - 220V  -Tần số: 49 ~ 62Hz -Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s; 500VA - 10.000 VA; 0,8s ÷ 2s; 15.000VA - 50.000VA -Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C -Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều -Kiểu dáng: Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước -Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V -Độ bền điện: Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút
  Tư vấn bán hàng:1900 1266

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Ổn Áp Lioa DRII - 5000

  -0%

  Ổn Áp Lioa DRII - 5000

  -Điện áp vào: 50V ~ 250V -Điện áp ra: 100V  - 220V  -Tần số: 49 ~ 62Hz -Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi: 0,4s ÷ 1s; 500VA - 10.000 VA; 0,8s ÷ 2s; 15.000VA - 50.000VA -Nhiệt độ môi trường: -5°C ~ +40°C -Nguyên lý điều khiển: Động cơ Servo 1 chiều -Kiểu dáng: Kiểu dáng thay đổi không cần báo trước -Độ cách điện: Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V -Độ bền điện: Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút
  Tư vấn bán hàng:1900 1266

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Ổn Áp Standa 10DR90

  -0%

  Ổn Áp Standa 10DR90

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỔN ÁP 10KVA​ Công suất (kVA)    Kích thước (DxRxC) (mm)    Trọng lượng (kg) RS-10000DR    10KVA    495x295x490     Ổn áp standa 10kva -Điện áp vào    90V ~ 250V -Điện áp ra    220V - 100V  -Tần số    49 ~ 62Hz -Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi    0,4s ÷ 1s 500VA - 10.000 VA    0,8s ÷ 2s 15.000VA - 50.000 VA -Nhiệt độ môi trường    -5°C ~ +40°C -Nguyên lý điều khiển    Động cơ Servo 1 chiều -Kiểu dáng    Kiểu dáng (kích thước, trọng lượng) thay đổi không cần báo trước -Độ cách điện    Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V -Độ bền điện    Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút
  Tư vấn bán hàng:1900 1266

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Ổn Áp Standa 10DR50

  -0%

  Ổn Áp Standa 10DR50

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỔN ÁP 10KVA​ -Công suất (kVA)    Kích thước (DxRxC) (mm)    Trọng lượng (kg) RS-10000DR    10KVA    495x295x490     -Ổn áp standa 10kva -Điện áp vào    90V ~ 250V -Điện áp ra    220V - 100V  -Tần số    49 ~ 62Hz -Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi    0,4s ÷ 1s 500VA - 10.000 VA    0,8s ÷ 2s 15.000VA - 50.000 VA -Nhiệt độ môi trường    -5°C ~ +40°C -Nguyên lý điều khiển    Động cơ Servo 1 chiều -Kiểu dáng    Kiểu dáng (kích thước, trọng lượng) thay đổi không cần báo trước -Độ cách điện    Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V -Độ bền điện    Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút
  Tư vấn bán hàng:1900 1266

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Ổn Áp Standa 7.5 DR 90

  -0%

  Ổn Áp Standa 7.5 DR 90

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT  -Dải điện áp vào (điện áp sơ cấp):      90 - 250 -Dải điện áp ra (điện áp thứ cấp): 100 ± 1,5%; 220 ± 1,5% -Tần số:     49 Hz – 62 Hz -Thời gian đáp ứng khi điện vào thay đổi  10%.          0,3s – 1,5s    600VA – 10.000VA -Hiệu suất (%) không nhỏ hơn :        95% -Điện trở cách điện, không nhỏ hơn :  3MΩ         -Độ bền cách điện :   2000 V/phút      -Độ tăng nhiệt cuộn dây không lớn hơn:   70 0C  
  Tư vấn bán hàng:1900 1266

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Ổn Áp Standa 7.5DR50

  -0%

  Ổn Áp Standa 7.5DR50

  -Dải điện áp vào (điện áp sơ cấp): 150 -  250 -Dải điện áp ra (điện áp thứ cấp) 100 ± 1,5% 220 ± 1,5% -Tần số: 49 Hz – 62 Hz -Thời gian đáp ứng khi điện vào thay đổi  10%. 0,3s – 1,5s 600VA – 10.000VA -Hiệu suất (%) không nhỏ hơn: 95% -Điện trở cách điện, không nhỏ hơn: 3MΩ -Độ bền cách điện:2000 V/phút -Độ tăng nhiệt cuộn dây không lớn hơn: 70 0C
  Tư vấn bán hàng:1900 1266

  Chi tiết

  MUA NGAY

 • Ổn Áp Standa 5DR50

  -0%

  Ổn Áp Standa 5DR50

  Công suất: RS-5000DRI    5kva    425 x 260 x 425     Điện áp vào    50V ~ 250V Điện áp ra    220V - 100V  Tần số    49 ~ 62Hz Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi    0,4s ÷ 1s 500VA - 10.000 VA    0,8s ÷ 2s 15.000VA - 50.000 VA Nhiệt độ môi trường    -5°C ~ +40°C Nguyên lý điều khiển    Động cơ Servo 1 chiều Kiểu dáng (kích thước, trọng lượng) thay đổi không cần báo trước Độ cách điện    Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V Độ bền điện    Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút
  Tư vấn bán hàng:1900 1266

  Chi tiết

  MUA NGAY

1900 1266 0